Styrelse

Styrelse 1 juli 2019 – 30 juni 2021

Professor Carita Paradis, ordförande

Professor Johan Stenström, sekreterare

Professor Inger Enkvist

Professor Magnus Jerneck

Professor Jayne Svenungsson

Advokat Conny Lindhe (adjungerad), skattmästare