Styrelse

Styrelse 1 juli 2019 – 30 juni 2021

Professor Magnus Jerneck, ordförande

Professor Johan Stenström, sekreterare

Professor Valéria Molnar

Professor Anne-Marie Leander Touati

Professor Jayne Svenungsson

Advokat Conny Lindhe (adjungerad), skattmästare