Styrelse

Styrelse 1 januari– 30 juni 2023

Professor Magnus Jerneck, ordförande

Professor Johan Stenström, sekreterare

Professor Valéria Molnar, vice ordförande

Professor Anne-Marie Leander Touati

Docent Alexander Maurits

Advokat Conny Lindhe (adjungerad), skattmästare