Styrelse

Styrelse 30 juni 2023–30 juni 2024

Professor Anne-Marie Leander Touati, ordförande

Professor Johan Stenström, sekreterare

Professor Valéria Molnar, vice ordförande

Professor Mia Rönnmar

Docent Alexander Maurits

Advokat Conny Lindhe (adjungerad), skattmästare