Kungliga Humanistiska

Vetenskapssamfundet i Lund

Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund (KHVSL) instiftades den 29 september1918 i samband med universitetets 250-årsjubileum på initiativ av professorn i estetik Ewert Wrangel. Samfundet har till syfte att främja humanistisk vetenskap och att utgöra en medelpunkt för humanistisk forskning i södra Sverige. Samfundet ger anslag för att understödja utgivning av vetenskapliga skrifter, genom att möjliggöra för medlemmarna att arrangera vetenskapliga kongresser samt befrämja medlemmarnas resor för medverkan i symposier och konferenser inom och utom Sverige.

Inom samfundet finns fem avdelningar:

  • för religionsvetenskap,
  • för rätts- och samhällsvetenskaper,
  • för filosofisk-historiska vetenskaper,
  • för språkvetenskaper samt
  • för övriga vetenskaper och för framstående förtjänst om humanistisk vetenskaplig forskning.

Sten Hidal är redaktör för jubileumsskriften utgiven med anledning av Samfundets första hundra år. Här finns bland annat en fyllig historik skriven av Hidal samt Jesper Svenbros högtidsföreläsning.

En påminnelse om möjligheten att söka medel och att nominera:

• Samfundet utlyser medel till forskningsresor och anordnande av symposier.
Ansökan skickas till sekreteraren senast den 1 mars:
johan.stenstrom@litt.lu.se