Kungliga Humanistiska

Vetenskapssamfundet i Lund

Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund (KHVSL) instiftades den 29 september1918 i samband med universitetets 250-årsjubileum på initiativ av professorn i estetik Ewert Wrangel. Samfundet har till syfte att främja humanistisk vetenskap och att utgöra en medelpunkt för humanistisk forskning i södra Sverige. Samfundet ger anslag för att understödja utgivning av vetenskapliga skrifter, genom att möjliggöra för medlemmarna att arrangera vetenskapliga kongresser samt befrämja medlemmarnas resor för medverkan i symposier och konferenser inom och utom Sverige.

Inom samfundet finns fem avdelningar:

  • för religionsvetenskap,
  • för rätts- och samhällsvetenskaper,
  • för filosofisk-historiska vetenskaper,
  • för språkvetenskaper samt
  • för övriga vetenskaper och för framstående förtjänst om humanistisk vetenskaplig forskning.