Priser och stipendier

Westrupska priset

Årligen utdelas det Westrupska priset som belöning för förtjänstfull doktorsavhandling med historisk anknytning. Nominering av pristagare kan göras av Samfundets ledamöter. Utlysning sker i april.

Förslag ska vara sekreteraren tillhanda senast 9 oktober: Kort motivering och ett exemplar av avhandlingen skickas till:
Johan Stenström
Språk- och litteraturcentrum
Box 201
221 00 Lund
Hämtställe 20 (för internpost)

Stipendier

Utlysning av resestipendium samt stipendium för arrangering av vetenskapliga kongresser sker två gånger årligen i oktober och februari. Endast för Samfundets ledamöter.

För 2023 ska ansökan vara sekreteraren tillhanda senast den 9 oktober: Johan.stenstrom@litt.lu.se