Kalendarium

Vårens program kommer att meddelas inom en snar framtid. Till dess ber vi medlemmarna att notera följande datum:

29 mars 2023 kl. 18

Invigning av Samfundets nyrenoverade våning, detta med inbjudna gäster från bland annat våra lärda systersamfund i Lund

Därefter följer föredrag av professor Klas-Göran Karlsson över ämnet ”Att skriva globalt. Tankar efter fem år med Natur & Kulturs globalhistoria”

19 april 2023: Symposium

Människa – medvetande – intelligens

I samarbete med Kungl. Fysiografiska Sällskapet arrangerar Samfundet ett symposium kring temat ”Människa – medvetande – intelligens”. Program och deltagare meddelas senare.

19 april 2023: Symposium

Människa – medvetande – intelligens

Vetenskapligt symposium arrangerat av Fysiografen och Kungl Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

Öppet för allmänheten – symposiet streamas

Den 19 april 2023, kl 13-16.30 i Piratensalen, Grand Hotel. 

Lokalen disponeras mellan kl 11 och 17.

Program:

13.00–13.40: Session 1
Det talade språket – kan det avläses/avbildas med hjälp av avancerad hjärnscanning?

Moderator Freddy Ståhlberg
Samtalsledare Marianne Gullberg, Språk- och litteraturcentrum & Humanistlaboratoriet
Maria Campagno Strandberg, avd för neurologi, inst. för kliniska vetenskaper, Lund och Johan Mårtensson, avd. för logopedi, foniatri och audiologi, IKVL, Lund

13.50–14.30: Session 2 
Matematikens språk – matematiken som språk

Moderator Per Alm
Samtalsledare Christofer Edling, Sociologiska institutionen, Dekan S-fak
Kalle Åström, Matematikcentrum och Tommy Andersson, Nationalekonomiska institutionen

14.30–15.00: Kaffe

15.00–15.40: Session 3 
Medvetandet – går det att lokalisera? 

Moderator Johan Stenström
Samtalsledare Antje Jackelén, fd ärkebiskop
Peter Gärdenfors, Kognitionsvetenskapliga institutionen och Mårten Björk, Centrum för teologi och religionsvetenskap

15.50–16.30: Session 4
Aristotelisk kunskapssyn – från techne och episteme till fronesis. En fråga om omdöme?

Moderator Magnus Jerneck
Samtalsledare Carsten Peterson, Institutionen för teoretisk fysik/avd. för beräkningsbiologi och biologisk fysik
Christian Ingvar, Kirurgi/SUS och Johan Östling, Historiska institutionen/kunskapshistoria

22 maj 2023

Inval av nya medlemmar samt val av styrelse för perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2024.
Föreläsning av professor Fredrik Sjöholm

Föredrag av professor Hans Ruin som hölls den 15 februari 2022: