Kalendarium

10 april kl 13–17

Den eviga apokalypsen – fyra samtal om mänsklighetens undergång
Symposium arrangerat i samarbete med Kungl. Fysiografiska Sällskapet
Piratensalen, Grand Hotel. Öppet för allmänheten.

Program som pdf.

15 maj kl 18.30

Den israelisk-palestinska konflikten – en kamp om rättvisa, erkännande och säkerhet
Föreläsning av Karin Aggestam.

Karin Aggestam är professor i statsvetenskap, föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier och vetenskaplig koordinator för det strategiska forskningsområdet om Mellanöstern. Hon är också hedersprofessor vid University of Queensland och adjungerad professor vid Monash University, Australien. Hon har tidigare innehaft Samuel Pufendorf professuren (2016-2020) med ett forskningsprojekt om rättvisediplomati. Karin har publicerat flera böcker och internationella artiklar om fredsdiplomati, utrikespolitik samt den israelisk-palestinska konflikten och fredsprocessen i Mellanöstern

Föredrag av professor Hans Ruin som hölls den 15 februari 2022: