Kalendarium

19 oktober 2022 kl. 18.30: sammanträde

Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund sammanträder onsdagen (obs. veckodag) den 19 oktober 2022 kl. 18.30 i Samfundets lokal, Klostergatan 11, Lund.

Därvid förekommer
1 Öppnande
2 Protokolljustering
3 Nyinvalda medlemmar hälsas välkomna
4 Meddelanden

Därefter följer föredrag av professor Mikael Roll över ämnet Språk och arbetsminne med tidsbrist
Vårt minne av ljud är tydligt under endast två till tre sekunder. Det innebär att vi minns exakt hur något sägs bara just efter att det har yttrats. Senare kommer vi ihåg innehållet i det sagda men inte vilken form det hade. Vi vet fortfarande vem som gjorde vad mot vem men knappast om vi hört ”Vandalerna intog Gallien” eller passivformen ”Gallien intogs av vandalerna”. Mikael Roll kommer att berätta om korttidsminnets inverkan på tal och språkförståelse. Den snabba, selektiva glömskan påverkar hur språk fraseras och till och med hur meningsbyggnad och grammatiska relationer uppfattas. Det har vi fått inblick i genom att registrera hjärnans aktivitet under läsning.

Mikael Roll är professor i fonetik. Han har sin bakgrund i allmän språkvetenskap och forskar inom neurolingvistik. Hans forskning omfattar frågor om hur hjärnan representerar och bearbetar språk, allra helst rörande språkmelodi och grammatik. På senare tid har han varit särskilt fascinerad av samband mellan hjärnans struktur och olika språkförmågor. Han framhåller att det också är spännande att iaktta hur hjärnan hela tiden förutsäger och föraktiverar språklig information på olika nivåer.

Anmälan till supén görs till sekreteraren senast den 14 oktober – Johan.stenstrom@litt.lu.se.
Kostnaden, 250 kr, betalas in till Samfundets bankgiro 140-89 96. Glöm inte att ange vem pengarna kommer ifrån.

Obs: Tyvärr räcker det inte med inbetalning, anmälan till sekreteraren måste också göras.

Tidigare:

22 mars 2022: professor Solfrid Söderlind

Museerna och det förflutna – ett minne blott?

Museer associeras av gammalt med tillbakablickande och minne – såväl samhällets som individens. Det hänger samman med att museernas kärna har varit samlingar, som vårdats, bevarats och visats av specialister. Detta har gjort att museerna som samhällsinstitutioner uppfattats som stabila och pålitliga, och den massmedierade bilden har i enligt därmed även associerats med förutsägbarhet, tråkighet och bristande aktualitet (”dammighet”). Men ett förändrat samhällsklimat i förening med teknisk utveckling rubbar även museernas grundfunktioner. Vad blir museerna om de börjar använda det förflutna för att skapa nya och artificiella minnen? Och vad blir konsekvenserna?

Solfrid Söderlind är sedan 2018 professor i museologi med inriktning mot konst vid institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Hon var professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet 2001-2002, överintendent för Nationalmuseum 2003-2011 och dekan för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet 2013-2017.

Föredrag av professor Hans Ruin som hölls den 15 februari 2022: