Kalendarium

22 mars: professor Solfrid Söderlind

Museerna och det förflutna – ett minne blott?

Museer associeras av gammalt med tillbakablickande och minne – såväl samhällets som individens. Det hänger samman med att museernas kärna har varit samlingar, som vårdats, bevarats och visats av specialister. Detta har gjort att museerna som samhällsinstitutioner uppfattats som stabila och pålitliga, och den massmedierade bilden har i enligt därmed även associerats med förutsägbarhet, tråkighet och bristande aktualitet (”dammighet”). Men ett förändrat samhällsklimat i förening med teknisk utveckling rubbar även museernas grundfunktioner. Vad blir museerna om de börjar använda det förflutna för att skapa nya och artificiella minnen? Och vad blir konsekvenserna?

Solfrid Söderlind är sedan 2018 professor i museologi med inriktning mot konst vid institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Hon var professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet 2001-2002, överintendent för Nationalmuseum 2003-2011 och dekan för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet 2013-2017.

Föredrag av professor Hans Ruin som hölls den 15 februari 2022: