Kalendarium

Vårens program kommer att meddelas inom en snar framtid. Till dess ber vi medlemmarna att notera följande datum:

25 oktober 2023 kl. 18.30

Sammanträde onsdagen den 25 oktober 2023 kl. 18.30 i Samfundets våning, Klostergatan 11, Lund

Föreläsning av professor Lars-Olof Delsing över ämnet Språkhistorikerns två stora uppgifter

Lars-Olof Delsing disputerade på en avhandling om den skandinaviska nominalfrasen 1993, blev docent i nordiska språk 1999 och professor i nordiska språk 2005. 
Han har förutom den skandinaviska nominalfrasen främst sysslat med språkhistoriska frågor som t.ex. OV-ordföljd, kasus och prepositionsbruk i äldre svenska. 
Härutöver har han bl.a. också behandlat morfologiska och syntaktiska fenomen i dialekter, expressiva satser, bisatsinledare samt  internordisk språkförståelse.

Föredrag av professor Hans Ruin som hölls den 15 februari 2022: